Skip to main content
28 mei 2022

Aanmelden: bijeenkomsten over vrijheid

categorie:

Aanmelden: bijeenkomsten over vrijheid

Twee zaterdagen in juni organiseert SSHO bijzondere voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over vrijheid.

Vrijheid van Onderwijs | 11 juni 2022 | 16.00 – 18.00 uur
Wat garandeert de vrijheid van onderwijs?

In Artikel 23 van onze grondwet is de Vrijheid van Onderwijs geregeld. Maar hoe werkt die vrijheid in de praktijk en wat valt er wel of niet onder?  Is onder-advisering een beperking van die vrijheid? Kan elke (religieuze) minderheidsgroep even makkelijk een nieuwe school oprichten?  En hoeveel ruimte is er binnen die vrijheid voor religieuze en culturele uitingsvormen?

SSHO organiseert in samenwerking met Roemer van Oordt van projectbureau Zasja in het kader van het project ‘Artikel 1 in de Haarlemse praktijk’ op 11 juni (16:00 – 18:00)  een voorlichtings- en discussiebijeenkomst over dit thema. Aanmelden kan hieronder.

Vrijheid van meningsuiting | 25 juni 2022 | 16.00 – 18.00 uur

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Het recht op gelijke behandeling / verbod op discriminatie is dat ook. Die twee grondrechten kunnen botsen. Mag je alles zeggen wat je denkt? Zijn er grenzen aan vrijheid? Wat voor de ene persoon kwetsend is, kan voor een ander een grapje zijn. 

SSHO organiseert in samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland een bijeenkomst waar de vrijheid van meningsuiting centraal staat. Met voorbeelden.

Datum: 25 juni 2022 | Tijd 16.00 – 18.00 uur

AANMELDEN: