Skip to main content

Organisator

SSHO
SSHO
Telefoon
06 1969 1843
Email
info@ssho.nl
Website
https://ssho.nl

Andere Organisatoren

Dock Haarlem
Dock Haarlem
Telefoon
088 – 855 5181
Website
https://www.dock.nl/haarlem/
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
Telefoon
023 5315842
Email
info@bdkennemerland.nl
Website
https://www.bdkennemerland.nl/
Projectbureau Zasja
Telefoon
06-45766873
Email
roemer@zasja.org
Website
http://www.zasja.org
ProDemos
ProDemos
Telefoon
070 757 02 00
Email
info@prodemos.nl
Website
ProDemos
Wijkraad Boerhaave
Wijkraad Boerhaave
Email
wr@boerhaavewijk.nl/
Website
https://boerhaavewijk.nl/

Locatie

Ontmoetingscentrum Schalkwijk Divers!
Floris van Adrichemlaan 102, Haarlem

Meer Info

Event op Facebook
QR code

Datum

07 okt 2022
Verlopen!

Tijd

18:00 - 21:00

Wijkcafé Gedeelde Waarden

Wijkcafé Gedeelde waarden en botsende grondrechten
Achter de democratische waarden vrijheid, solidariteit en gelijkheid gaan verschillen in opvattingen schuil over wat democratisch en rechtvaardig is, waar de grenzen van vrijheid of tolerantie liggen en wat gelijkheid en solidariteit inhouden. Deze waarden worden door mensen verschillend ervaren. Uitdragen alleen is niet voldoende. Mensen moeten er over praten met elkaar. Daarmee kunnen bestaande scheidslijnen worden doorbroken. Het met elkaar in gesprek komen en blijven, zijn essentieel. Dat is wat we willen doen met de Wijkcafés: meerdere groepen uit een wijk die Recht van Spreken gevolgd hebben, en elkaar nog niet kennen, samenbrengen voor een dialoog over gedeelde waarden en botsende grondrechten. Doel is dat mensen die niet zomaar met elkaar in gesprek komen, maar samen praten over de democratische waarden en rechten die ze delen.
Centrale thema`s en vragen voor de wijkcafés
  • Vrijheid Is vrijheid onbegrensd of zijn er kaders? Waar ligt volgens jou de grens? Wat vind je acceptabel en wat niet meer in de vrijheid die anderen nemen? En leg jij anderen jouw vrijheid of juist jouw grens op? Hoe ga je om met botsende vrijheden?
  • Gelijkheid: Is voor jou iedereen gelijk of maak je onderscheid? Hoe ga jij om met anderen die van jou verschillen (andere culturele achtergrond, andere religie, andere seksuele geaardheid, ander opleidingsniveau, andere huidskleur, ander leefpatroon)? Waar wil je en waar kan je elkaar op aanspreken als het gaat om gelijkwaardigheid en gelijke behandeling?
  • Solidariteit: Wat betekent solidariteit voor jou? Waar zie je dat in terug? Hoe solidair kan je zijn met iemand als het ten koste gaat van jouw belang? Welke solidariteit verwacht je van anderen? Hoe kan je dat krijgen? En hoe ben jij solidair met anderen? De gesprekken geven zicht op de dilemma`s, niet in theorie, maar in de beleefde praktijk en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is geen goed of fout. Het is verkennen van waarden, grenzen, botsingen, omgang. Nagaan hoe met die dilemma`s samen in de wijk om te gaan.
X

Urenschema

Programma

18:00 - 18:30
Opening
Opening door gastheer/vrouw, en daarna woord aan de gepreksleider.
18:30 - 19:30
Tafelgesprekken
Met elkaar in gesprek over de besproken thema`s.
19:30 - 20:00
Afsluiting
Een moment waar alles even samenkomt.
20:00 - 21:00
Eten
Samen eten, samen nog even praten. Samenzijn.