Skip to main content
6 maart 2023

De stemming zit er in! Provinciale verkiezingen en Waterschappen bij SSHO

categorie: ,

De stemming zit er in! Provinciale verkiezingen en Waterschappen bij SSHO

We zijn zelf zelfs iets verbaasd; ook de provinciale verkiezingen beginnen steeds meer en meer te leven bij de Schalkwijkers die zo af en toe, of regelmatig bij SSHO binnenlopen. Het leken wel bijna lokale en landelijke verkiezingen gister, bij de bijeenkomst over de aanstaande verkiezingen op 15 maart. Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen.
Elke keer groeit de groep, groeit het gedeeld besef en groeit onze trots.

De bijeenkomst in ontmoetingscentrum Schalkwijk DIVERS! begon met een inleiding door een medewerker van Pro Demos die op een interactieve manier liet zien hoe de besluitvorming bij de Provincie tot stand komt. Vervolgens werd er uitleg gegeven over wat de Provincialen Staten zijn en welke taken zij hebben op bv het terrein van ruimtelijke ordening, woningbouw, streekvervoer etc.

Dit gaf al veel aanleiding tot vragen en discussie. Door de aanwezigheid van enkele raadsleden en iemand die op de kandidatenlijst voor de Provincie stond werd ook de praktijk duidelijker. Tenslotte werd uitleg gegeven over de Waterschappen en waarom deze van belang zijn. Hier werd ook uitgebreid verteld wat hun taken en verantwoordelijk zijn en dat het belangrijk is om naar de programma’s van deze partijen te kijken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een korte quiz waarin deelnemers een aantal vragen over het thema werd gesteld, en waar enthousiast aan werd meegedaan.

Na afloop konden mensen nog napraten en verder met elkaar netwerken onder het genot van heerlijke hapjes en koffie en thee. In totaal waren hier ruim 40 mensen bij aanwezig.