Skip to main content
14 april 2022

Jaarverslag 2021

categorie:

Jaarverslag 2021

2021 heeft veel van ieders geduld, begrip en creativiteit gevraagd. Geduld met elkaar, begrip voor de situatie en creativiteit om bekende gebruiken alsnog uit te kunnen voeren en nieuwe manieren aan te leren. Corona.

Ons ontmoetingscentrum hebben wij dit jaar amper kunnen gebruiken. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden of slechts voor een kleine groep mensen. Een aantal andere activiteiten hebben wij telefonisch proberen uit te voeren.

In dit jaarverslag kunt u allereerst lezen welke ontwikkelingen zich in de organisatie hebben voorgedaan. Daarna zullen wij een beschrijving geven van de activiteiten en projecten die wij hebben uitgevoerd en ontwikkeld in Haarlem. Tenslotte willen wij u nog informeren over onze plannen in 2022.

Het was dan een bijzonder jaar en soms ook een bijzonder zwaar jaar, we hebben niet stilgezeten in 2021. Projecten die niet doorgaan hebben we verder voorbereid en ondertussen hebben we ons gesloten ontmoetingscentrum aangepakt en samenmet de gemeente Haarlem met de nieuwe naam Schalkwijk DIVERS! het centrum ook het bijhorende cahcet gegeven. We kijken dan toch vol trots terug op 2021 maar vooral met veel enthousiasme en goede moet kijken we naar wat voor ons ligt.