Skip to main content
25 november 2023

Startbijeenkomst Huiselijke Vrede!

categorie:

Startbijeenkomst Huiselijke Vrede!

Het project Huiselijke Vrede is een initiatief dat zich richt op het voorkomen van huiselijk geweld, concentreert zich vooral op de kwetsbare groepen met een vluchtelingen- en migranten achtergrond. Door cultuurspecifieke benaderingen en gevoeligheid voor de unieke uitdagingen waarmee deze gemeenschappen te maken hebben, tracht het project een veilige ruimte te creëren waar open gesprekken kunnen plaatsvinden. Hierdoor wordt niet alleen de bewustwording vergroot, maar worden ook hulpbronnen en ondersteuning toegankelijker gemaakt voor degenen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweld.

“Huiselijke Vrede” streeft ernaar om een positieve en duurzame verandering te bewerkstelligen binnen migrantengemeenschappen door de cyclus van huiselijk geweld te doorbreken en de basis te leggen voor vreedzamere huishoudens. Dit project is een cruciale stap in de richting van het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gezinsleden, ongeacht hun achtergrond.