Skip to main content

Eritrese vluchtelingen Haarlem

Dit project werd ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met de Gemeente Haarlem die grote zorg had over de grote instroom van vluchtelingen uit Eritrea en hun inburgering. Deze vluchtelingen spraken nauwelijks Nederlands of Engels en stelde zich zeer argwanend op naar maatschappelijke organisaties en instituties vanuit ervaringen in het land van herkomst. 

 • Er is een wekelijk spreekuur georganiseerd waar op jaarbasis 240 mensen zijn geholpen;
 • De deelnemers zijn duidelijk meer zelfredzaam geworden;
 • Er zijn 8 informatie bijeenkomsten georganiseerd waar gemiddeld 60 personen per bijeenkomst op af kwamen;
 • Een aantal personen zijn vanuit spreekuur en informatiebijeenkomsten bemiddeld naar werk;
 • Vanuit de spreekuren zijn een aantal maatschappelijke organisaties bezocht waardoor de drempel naar die organisaties lager is geworden.

SSHO wil hen helpen hier hun weg te vinden en met hen hun ervaringen te delen en te begeleiden in hun integratie in de samenleving.

Achtergrond

SSHO heeft al jarenlang ervaring in het begeleiden van onze landgenoten op het gebied van integratie en participatie in de samenleving. Wij hebben hier mensen begeleid op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid en andere relevante zaken. Waar wij konden hebben wij hen ondersteund en van de juiste informatie voorzien. Onze kennis en ervaring willen wij graag delen met de Eritrese gemeenschap in Haarlem. Daarnaast zijn Somalië en Eritrea buurlanden en spreken veel mensen Arabisch. Hierdoor kunnen wij de communicatie met deze doelgroep tot stand brengen. Hierin zullen wij samenwerken met diverse maatschappelijke organisaties in Haarlem.

Doelstelling

Migranten uit Eritrea in Haarlem helpen de weg te vinden in en naar het dagelijks leven. Ondersteunen bij vragen, maar ook laten zien wat mogelijk is en hoe je hier aan je eigen toekomst bouwt.

Uitvoering

Om onze kennis en ervaring met de Eritrese te kunnen delen en de doelgroep te helpen hun weg in de Haarlemse samenleving te vinden en hun isolement te voorkomen willen wij een aantal activiteiten organiseren. In deze activiteiten willen wij samenwerken met een aantal vrijwilligers uit deze gemeenschap en hen trainen zodat zij een aantal activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren.

Verantwoording

 • Er is een wekelijk spreekuur georganiseerd waar op jaarbasis 240 mensen zijn geholpen;
 • De deelnemers zijn duidelijk meer zelfredzaam geworden;
 • Er zijn 8 informatie bijeenkomsten georganiseerd waar gemiddeld 60 personen per bijeenkomst op af kwamen;
 • Een aantal personen zijn vanuit spreekuur en informatiebijeenkomsten bemiddeld naar werk;
 • Vanuit de spreekuren zijn een aantal maatschappelijke organisaties bezocht waardoor de drempel naar die organisaties lager is geworden.

Wij kunnen terug kijken op een succesvol project waarin wij er in geslaagd zijn een grote groep vooral jonge Eritreers bij ons project te betrekken. Bij alle bijeenkomsten die wij organiseerden hadden wij een ruim opkomst van gemiddeld 60 personen per bijeenkomst. Wij merkten dat zij in het begin erg aarzelend waren en geen vragen durfde te te stellen maar in de loop van het project werden zij hier steeds vrijer in eb durfde zich te laten zien.
Verder hebben een aantal mensen het plan opgevat om een eigen zelforganisatie op te richten. Graag zouden wij met dit project verder willen gaan dit jaar maar zouden dan meer de nadruk willen leggen op coaching en begeleidings trajecten.

projectinformatie

 • onderwerp
  integreren & participeren
 • status
  afgerond
 • startdatum
  1 januari 2016
 • einddatum
  30 juni 2016

 • samenwerkende partners
  GGD Haarlem
 • Anti Discriminatie bureau Haarlem
 • Stem in de Stad
 • FSAN
 • Vluchtelingenwerk
 • Haarlem Thuis
 • Vrijwilligers Centrale Haarlem
 • Juridisch Loket

 • financiering
  gemeente Haarlem