Skip to main content

Klaarstaan voor elkaar

De snelheid waarmee een totaal onbekende pandemie in 2020 om zich heen sloeg, mondiaal en in Nederland, veranderde voor velen het dagelijks bestaan. Er is SSHO alles aan gelegen geweest snel en daadkrachtig te werk te gaan, om vanaf het eerste moment ondersteuning en duiding te bieden aan Haarlemse migranten en vluchtelingen.

Achtergrond

In maart 2020 werd Nederland getroffen door het coronavirus. Uiteraard zijn ook de Haarlemse Somaliers zijn getroffen door de pandemie. Rechstreeks doordat zij zelf het virus opliepen, of indirect door de beperkende maatregelen waarmee het virus het hoofd moest worden geboden. Vrienden en familie zagen elkaar veel minder, voor sommigen waren de regels en maatregels niet altijd duidelijk en praktische zaken als de dagelijke boofschappen zijn voor de zwakkeren en ouderen onder ons een hele opgaaf geworden, met de nodige risico’s vandien.

Doelstelling

Al snel na de eerste uitbraak in Nederland zijn er landelijk diverse maatregelen ingevoerd met grote gevolgen. Lockdown, avondklok, anderhalvemetersamenleving en vele nieuwe begrippen en regels zijn geïntroduceerd. Door ons contact met Haarlemse migranten en vluchtelingen, werd al snel duidelijk dat niet alles voor een ieder even duidelijk was. Ook het besef dat binnen deze groep veel ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid aanwezig zijn, hebben wij samen met onze vrijwilligers een project ontwikkeld en de afgelopen maanden uitgevoerd waarin wij ondersteuning willen bieden aan ouderen en zieken in Haarlem.

Haarlemse migranten en Haarlemse vluchtelingen zijn de Nederlandse taal niet altijd machtig genoeg om de ernst van Covid-19 en de gevolgen van de maatregelen volledig te begrijpen. Vaak wordt het virus vergeleken met een gemiddelde tropische ziekte. Ook schaamt speelt een grote rol wanneer iemand zelf het virus oploopt, waardoor bij besmetting hier niets over wordt gedeeld met mensen in de omgeving, met meer besmettingen tot gevolg.

Uitvoering

Voorlichting
Covid-19 en de regels
De impact van het coronavirus is groot. Zorgen over de gezondheid, het continu aanpassen aan nieuwe regels en een totaal andere manier van leven dan we gewend zijn. SSHO heeft uitgebreid voorlichting gegeven over het virus en de maatregelen. In (online) bijeenkomsten en via de website.

Sociaal vangnet
Vereenzaming en isolement
Verplicht in quarantaine, lockdown, avondklok, thuiswerken, social distancing; het zijn eenzame tijden tijdens een pandemie. Haarlemse vluchtelingen en migranten hebben meestal geen groot netwerk. Vereenzaming en isolement liggen
dus op de loer. SSHO is continu bereikbaar en gaat zelf op bezoek.

Hulp & informatie
Cursus & ondersteuning
Via de website https://ssho.nl hebben wij continu de laatste ontwikkelingen omtrent Covid-19 gedeeld. Tevens hebben we daar onze corona-activiteiten vermeld. Middels cursussen en persoonlijke ondersteuning hebben wij mensen middelen gegeven om met elkaar in contact te blijven deze tijden.

Verantwoording

Fysieke en digitale informatie over virus en vaccinatie
In samenwerking met de GGD Haarlem hebben wij een tweetal fysieke en 2 digitale bijeenkomsten georganiseerd. Hier werd door de GGD uitgebreid informatie gegeven wat het COVIC-19 virus bij besmetting doet in het lichaam en welke symptomen daarbij horen.
Verder werd gesproken over het belang van de maatregelen en tijdige vaccinatie. Ook werd gesproken over een aantal complottheorieën en sociale media. Hierna konden deelnemers fysiek en digitaal vragen stellen. De belangrijkste waren: kan je door het vaccinatie onvruchtbaar worden; overlijd je twee jaar na vaccinatie; kan je door vaccinatie bij zwangerschap een miskraam krijgen; wat zijn de verschillen tussen de verschillende vaccinaties; zit er varkens DNA in de vaccins en is dat in strijd met de islam; hoe lang beschermt het vaccin en bij geen vaccinatie helpt sporten en gezond eten. Op alle vragen werd uitgebreid informatie gegeven.

Deelname activiteit
Veel deelnemers geven aan heel blij met de bijeenkomst te zijn en nu te begrijpen hoe alles in elkaar steekt. Aan de fysieke bijeenkomsten hebben gemiddeld 25 mensen deelgenomen, aan de digitale bijeenkomsten ruim 30 mensen. Deelnemers werden geworven via onze netwerken, flyer en website.

Digitale training ouderen
Om isolement onder ouderen en anderen die thuis moeten blijven te verminderen hebben wij een digitale training aangeboden, waarin werd geleerd hoe met het internet te werken. De maatwerktrainingen vonden digitaal plaats op de zondagmiddag.
In de training werd ook geleerd hoe je digitaal aan te melden en contact te krijgen met de begeleidende vrijwilliger. Daarnaast werd geleerd te werken met DigID en digitaal informatie te zoeken in de eigen taal. Aan de trainingen namen 30 ouderen deel en deze werden gegeven door 3 vrijwilligers met ICT-ervaring.

Huisbezoeken kwetsbare ouderen
Veel ouderen zijn door de verschillende maatregelen in een isolement terecht gekomen waardoor zij aan huis zijn gebonden, weinig mensen zien en dreigen snel te vereenzamen. Zij hebben behoefte aan een luisterend oor en hulp bij praktische zaken, zoals onder meer hulp bij de boodschappen. Met 7 vrijwilligers hebben wij ruim 50 huisbezoeken afgelegd.

Telefonische psychische ondersteuning
Veel van vooral onze ouderen zijn angstig over de huidige situatie en voelen zich eenzaam en soms ook depressief. Wij hebben hen de mogelijkheid bieden om telefonisch contact met ons op te nemen om met ons hun zorgen te bespreken of gewoon een luisterend oor aan te bieden. Wij hebben hier veel vragen gekregen over tal medische zaken en vooral over corona. Veel van deze vragen hebben wij doorverwezen naar de GGD. Verder ontvingen wij vragen over de ondersteuning van kinderen tijdens
de lockdown en de stress die ouders opliepen met al hun kinderen in huis. Hierin hebben wij hulp proberen te bieden samen met de Wijkteams. Ouders hebben wij geprobeerd digitaal te ondersteunen in het onderwijs aan hun kinderen en hebben wij een aantal laptops uitgeleend aan kinderen die hier niet de beschikking over hadden. Wij hebben 120 mensen over de hele periode kunnen helpen.

projectinformatie

 • onderwerp
  Covid-19
 • status
  afgerond
 • startdatum
  15 januari 2021
 • einddatum
  14 juli 2021

 • samenwerkende partners
  GGD Kennemerland
 • Bureau Inzicht
 • CAPREA MEDIA

 • financiering
  Kansfonds
 • Kleinecoronahulp

Eindrapportage

Klik op de cover om de rapportage te lezen