Skip to main content
26 februari 2024

Succesvolle informatiebijeenkomst over geldzaken

categorie: ,

Succesvolle informatiebijeenkomst over geldzaken

SSHO organiseerde samen met SchuldHulpMaatje Zuid-Kennemerland (=SHM) op 24 februari een informatiebijeenkomst over geldzaken, schulden, huurtoeslag, zorgtoeslag, pensioen, aow en Tijdelijk Noodfonds Energie. De belangstelling was groot,40 mensen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen. Hoofdzakelijk mensen met een Syrische, Marokkaanse en Somalische achtergrond. In deze bijeenkomst gaf SHM een duidelijke presentatie over de hulp die zij bieden. De belangrijkste financiële regelingen werden besproken en waarom veel mensen hier geen gebruik van durven te maken. Hierin kwam het volgende aan de orde

SHM ZK:

 • SHM ZK geeft iedereen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort hulp als zij financiële problemen hebben of dreigen te krijgen. 
 • SHM is geen overheidsinstelling en het biedt gratis hulp aan en komen bij u thuis. De maatjes van SHM zijn allemaal goed opgeleide vrijwilligers die samen met u de financiële problemen probeert op te lossen. Maar u houdt de regie, SHM neemt het niet van u over maar leert u het allemaal zelf te doen. 
 • Uit schaamte vragen mensen vaak te laat hulp maar hoe langer u hiermee wacht hoe lastiger én langer het duurt om het op te lossen. 

Waarmee kan SHM helpen:

 • Als de administratie onoverzichtelijk is, waardoor mensen niet meer weten wat erin komt en uitgaat, hoeveel schulden ze hebben etc. -> geeft onrust, stress en kans op schulden is groot. 
 • Helpt bij het oplossen van schulden. 
 • Leert mensen hoe ze met geld om moeten gaan. 
 • Gaan samen de Potjes-check doen om te kijken voor welk potje u misschien in aanmerking komt. 
 • Gaan samen regelingen en toeslagen aanvragen en helpen bij het invullen van de inkomstenbelasting. 

Regelingen:

HaarlemPas: u komt in aanmerking hiervoor als u onder de 130% bijstandsnorm zit. U krijgt hiermee o.a. korting op veel sporten, aantal winkels en musea. Gratis identiteitskaart en bibliotheekpas. 

Zorg- en huurtoeslag: waarom moet er vaak een jaar later terug worden betaald en hoe kunnen we dit voorkomen?  Het juiste bruto jaarinkomen vermelden van uw totale huishouden en als daar iets in wijzigt dan dit gelijk doorgeven via “mijntoeslagen”. Zij passen dan de hoogte van de toeslagen aan. Hoe meer u verdient hoe minder toeslag u krijgt. 

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (= AIO) voor mensen met een gedeeltelijke AOW en een inkomen onder bijstandsniveau. Een voorwaarde is wel: u mag niet meer dan 3 maanden per jaar op vakantie. November tot en met februari volgend jaar op vakantie -> wordt bij elkaar opgeteld -> AIO stopt.

Kwijtschelding gemeentelijke belasting kunt u de belasting (bijna) niet betalen dan aanvraag indienen op de site van Cocensus. Uiterste datum aanvraag: binnen 3 maanden na laatste betaling. Zij kijken vooral naar de verhouding inkomen en uw vaste lasten en uw vermogen. Ze zijn streng.

Kwijtschelding Gouwe Rijnland: zij beoordelen uw inkomen en vermogen volgens landelijk vastgelegde grenzen. Heeft u alleen een bijstandsuitkering dan komt u waarschijnlijk hiervoor in aanmerking tenzij u vermogen heeft. Bij twijfel: doe de check via “MijnBSGR” en beantwoord 5 vragen. Uiterste datum aanvraag: binnen 3 maanden na laatste betaling.

UWV-toeslagen wet: als u een uitkering via de UWV ontvangt of uw werkgever betaalt een lager loon nadat u ziek bent geworden en u zit hierdoor onder bijstandsniveau dan heeft u mogelijk recht op de UWV-toeslagenwet. Deze vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. 

Maar als uw inkomen al voordat u ziek werd onder bijstandsniveau zat, krijgt u nooit meer dan wat u heeft verdiend. Om toch tot bijstandsniveau te komen komt u waarschijnlijk in aanmerking voor aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente.

Tijdelijk Noodfonds Energie: alle energiemaatschappijen vergoeden een deel van de energiekosten als u een laag inkomen heeft en in verhouding een hoge energierekening heeft gedurende 6 maanden. Als uw energiekosten bij uw energieleverancier hoger zijn dan 8 of 10% van het totale bruto-inkomen per maand van alle volwassen personen in uw huishouden, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking. Doe eerst de check via: “www.noodfondsenergie.nl”

Wel of niet inkomstenbelasting invullen: altijd doen bij wisselende inkomsten en als u aftrekposten heeft zoals zorgkosten. 

Zorgkosten een paar geleden gehad maar nooit afgetrokken: dan kan u de reeds ingevulde inkomstenbelasting online via “mijnbelastingen” wijzigen en alsnog de zorgkosten opvoeren.  Dit kan tot 5 jaar terug. Maar u moet wél bewijzen hebben dat u de kosten heeft gemaakt.  

Geld sturen naar familie in het buitenland is geen gift dus geen aftrekpost.

SHM helpt u graag als u er niet alleen uitkomt. U staat er dan niet meer alleen voor, we doen het samen. 

Hulp vragen:

Wilt u graag hulp van SHM en spreekt u de Nederlandse taal neemt u dan contact op met onze coördinator: tel: 0638-879 400. 

Spreekt u niet de Nederlands taal dan kunt u zich aanmelden via de website van SSHO. U kunt ook contact opnemen met Bashir Abdulkadir: tel: 0686-114 858 of bashir.abdulkadir@ssho.nl maar de voorkeur is via de website aanmelden. Er zal dan een tolk aanwezig zijn tijdens de gesprekken.

Vervolgens konden mensen in de zaal nog vragen stellen en opmerkingen maken. De belangrijkste waren:

 • Mensen gaven aan voorzichtig te zijn met het aanvragen van huurtoeslag, omdat men bij wijzigingen in hun gezinsinkomen terug moeten betalen en dan niet weten waar zij hulp kunnen krijgen.
 • Er is een grote angst voor instanties, mede door ervaringen in het herkomstland waardoor mensen niet de juiste hulp durven te vragen.
 • Slechte ervaringen met instanties die als gevolg hebben dat mensen nog weinig hulp zoeken.
 • Door angst en slechte beheersing van de Nederlandse taal bemoeilijkt het hulp zoeken.

De gegeven informatie werd ook vertaald in het Arabisch en Somalisch zodat iedereen de informatie goed kon begrijpen.