Skip to main content
17 juni 2022

Verslag: Bijeenkomsten Opvoeding & Onderwijs

Verslag: Bijeenkomsten Opvoeding & Onderwijs

In het kader van het project: ‘Meedoen in Schalkwijk heeft SSHO een drietal bijeenkomsten georganiseerd rond het thema opvoeding en onderwijs in samenwerking met Bureau TUSMO (Pedagogisch Advies& training). Deze bijeenkomsten waren gericht op Somalische moeders in Haarlem.

Doel van de bijeenkomsten was:

 • Opvoedingsondersteuning voor Somalische moeders in Haarlem
 • Vergroten sociale netwerken
 • Leren kennen van de Nederlandse zorgstructuur.

In de informatiebijeenkomsten werd verder dieper ingegaan wat is positief aan de Somalische opvoeding en wat in de Nederlandse en welke elementen kan een aanvulling zijn op de opvoeding hier. Dit werd besproken aan de hand van de volgende thema’s:

 • Opvoeders & medeopvoeders;
 • Opvoedersdoelen en stijlen;
 • Meerwaarde van opvoeding tussen twee culturen;
 • Kennis van ontwikkelingsfasen kind;
 • Kinderrechten en kindermishandeling.

Na elke informatie was er veel ruimte voor het stellen van vragen waar veel gebruik van werd gemaakt door de moeders en opvoedsituaties aan de deskundige voorlegde. Daarnaast werden ervaringen gedeeld met elkaar. Na afloop van de bijeenkomst was er de mogelijkheid voor ouders om meer persoonlijke vragen aan de deskundige voor te leggen.

Bij alle bijeenkomsten waren ruim 30 Somalische moeders aanwezig.

Bij de slotbijeenkomst waren ook het Sociaal Wijkteam en PreMens (welzijnsorganisatie gericht op jongeren) aanwezig. Zij hielden een korte presentatie over hun werk en de activiteiten die zij in Haarlem uitvoeren en met welke vragen ouders naar hen toe kunnen komen. Daarna konden vrouwen vragen stellen

De Somalische ouders waren erg gemotiveerd en hadden echt veel vragen over opvoeding en onderwijs. Deelnemende ouders willen zich graag verder verdiepen in opvoeding en vaardigheden. Je merkt dat de opvoeding in de gesprekken en bijeenkomsten verschuift van een autoritaire naar een democratische opvoeding. Moeders hebben ervaring opgedaan in opvoeding tussen twee culturen. Ouders hebben tot slot veel informatie gekregen over organisaties die hulp bieden aan gezinnen met kinderen.

Ouders ervaren weerstand en angst om gebruik te maken van deze organisaties door:

 • Geen kennis van de hulporganisaties en hun aanbod (waar bemoeien zij zich mee het zijn mijn kinderen);
 • Onbekend met het hulpaanbod in de wijk
 • Angst voor nieuwe opvoedcultuur
 • Ouders hebben geen sociale steun
 • Zij zijn onzichtbaar voor de hulporganisaties
 • Er zijn geen vrijwilligers/sleutelpersonen die ouders kunnen adviseren.