Skip to main content
7 april 2024

Weer een Buitengewone Iftar in Meerwijk!

categorie:

Weer een Buitengewone Iftar in Meerwijk!

Ramadan, een tijd van spiritualiteit en gemeenschap voor moslims, biedt een unieke gelegenheid om verbinding te versterken binnen de wijk. Met een opkomst van 187 deelnemers, georganiseerd door SSHO en Stichting Samen Haarlem in samenwerking met Buurts en Prodemos, stond verbinding centraal tijdens deze bijzondere Iftar.

Tijdens de bijeenkomst werd de betekenis van Ramadan voor moslims besproken en hoe zij deze waarde kunnen belichamen en uitdragen in hun wijk. Het gaat niet alleen om het vasten overdag, maar ook om het tonen van solidariteit, vrijgevigheid en compassie jegens anderen, ongeacht hun achtergrond.

Door samen te komen tijdens de Iftar, waar mensen van verschillende achtergronden aan gemixte tafels zaten, werd de boodschap van eenheid en verbondenheid kracht bijgezet. Het delen van maaltijden, gesprekken en ervaringen versterkte de banden tussen buurtbewoners en toonde de kracht van diversiteit.

De vraag blijft: hoe kunnen we deze principes van Ramadan blijven belichamen en verbinding blijven zoeken in onze wijk, ook na de vastenmaand? Dit evenement heeft laten zien dat de antwoorden te vinden zijn in het actief betrekken van de gemeenschap, het organiseren van inclusieve bijeenkomsten en het samenwerken met lokale partners zoals Buurts. Zo kunnen we blijven bouwen aan een sterke en veerkrachtige gemeenschap in Meerwijk